52 Etnografia – Flakon gliniany wykonany przez Olszewskiego z Jodłowej, przed 1939 r., wys. 21,5 cm, śr. szyjki – 4 cm, śr. dna – 8,3 cm, śr. wylewu – 5 cm