Muzeum Regionalne w Jaśle powstało w roku 1969, z przekształcenia w instytucję państwową społecznego Muzeum Regionalnego PTTK. Statut tej instytucji został zatwierdzony przez Ministra Kultury i Sztuki w dniu 1 marca 1969 r. Od początku swojego istnienia jest to instytucja posiadająca dwa działy merytoryczne : etnograficzny i historyczny. Dział historyczny jest znacznie rozbudowany, gdyż w skład zbiorów wchodzą oprócz zabytków ściśle historycznych także zbiory z zakresu sztuki. Dodatkowo Muzeum posiada wyodrębnione zbiory archeologiczne oraz paleontologiczne. Swoją działalność jasielskie Muzeum rozpoczynało od 560 eksponatów przejętych od Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego ( założycieli społecznego Muzeum Regionalnego PTTK ). Aktualnie zbiory Muzeum powiększyły się 40-krotnie i liczą ponad 20.000 eksponatów i archiwaliów. Muzeum posiada także archiwa : historyczne i etnograficzne, w których gromadzi się dokumenty i fotografie dotyczące zbiorów obu tych działów.

W 1975 r. Muzeum przejęło od Koła Miejskiego ZBOWiD w Jaśle zbiory historyczne Izby Tradycji i Perspektyw Ziemi Jasielskiej, poświęcone II wojnie światowej i pierwszym latom powojennym. W 1981 r. zbiory Muzeum powiększyły się o cenną darowiznę w postaci budynku oraz różnorodnych zbiorów po znanym jasielskim lekarzu i kolekcjonerze dr Stanisłąwie Kadyiu. W skład tych zbiorów weszły dzieła sztuki ( obrazy, rzeźby ), eksponaty z zakresu rzemiosła artystycznego ( porcelana, srebra, stylowe zegary, meble ), militaria, cenna kolekcja numizmatyczna, obiekty z zakresu sztuki ludowej, kolekcja starodruków , eksponaty archeologiczne i unikatowa kolekcja paleontologiczna.

W 1996 r. Pani Maria Wolna z Krakowa przekazała do zbiorów jasielskiego Muzeum spuściznę artystyczną po artyście malarzu Ignacym Pinkasie w postaci około 200 obrazów, ponad 500 rysunków, dwóch tek litografii oraz dokumentów i fotografii związanych z artystą, który urodził się w Jaśle.

W ciągu 40 lat istnienia Muzeum Regionalne w Jaśle trzykrotnie zmieniało swoją siedzibę. Do roku 1970 zajmowało lokal przy ul. Rynek 14 i dodatkowo wynajmowało na cele magazynowe inny lokal na terenie miasta Jasła. W tym czasie nie posiadało stałych ekspozycji. W roku 1970 Muzeum uzyskało własny lokal w nowo wybudowanym Jasielskim Domu Kultury. W tym czasie po raz pierwszy w swojej historii posiadało stałą ekspozycje historyczno-etnograficzną. Siedzibę w JDK zajmowało do roku 1990. W 1991 roku Muzeum Regionalne w Jaśle udostępniło pierwsze stałe i czasowe ekspozycje w nowej siedzibie tej instytucji przy ul. Kadyiego 11 w Jaśle.

Siedziba ta powstała na bazie dawnego domu dr Stanisława Kadyiego, który został przebudowany i zaadoptowany do celów muzealnych. Do dawnego budynku dobudowany został pawilon wystawowy, mieszczący stałe ekspozycje i salę do wystaw czasowych. W nowej siedzibie Muzeum mogło pełniej realizować swoje zadania statutowe, w tym na szersza skalę prowadzić działalność wystawienniczą.

Budynek w ostatnich latach przeszedł gruntowny remont i został rozbudowany. 

W 2022 r. Muzeum otrzymało nowy Statut iimię dr Stanisława Kadyiego