4345 AHSiD – Pocztówka cztero obrazkowa z Jasła. pocz XX w. Rynek, Fara, Szkoła żeńska wydziałowa, Sokół.