Na górze zwanej Zamczyskiem, na południowy – zachód od współczesnej zabudowy wsi Mrukowa, znajdują się pozostałości tajemniczego zamku. Strome stoki góry oraz niewielki obszar w kształcie wydłużonego owalu maja niewątpliwie naturalne walory obronne. Od strony północno-zachodniej widoczna jest fosa o głębokości 4 metrów, w pobliżu której znajdują się resztki kamiennych ruin – być może baszty. W 1963 roku na terenie zamczyska przeprowadzono niewielkie badania sondażowe pod kierownictwem Andrzeja Żakiego, podczas których pozyskano nieliczne fragmenty cienkościennej ceramiki naczyniowej datowanej na późne średniowiecze. Według relacji Jana Długosza miejsce to już w XV wieku było opuszczone i zrujnowane. Urokliwość okolicy i obecność zagadkowych reliktów spowodowała, że z miejscem tym związanych jest wiele podań i legend. W pobliżu opisywanych ruin znajdują się tajemnicze niewielkie wał ziemne, być może pozostałości po grodzie?