Dziś przypada 140 rocznica urodzin Mariana Gumowskiego, twórcy „Podręcznika numizmatyki Polskiej”. Książka ta stanowiła elementarz dla dr Stanisława Kadyiego w skrupulatnym opisywaniu jego numizmatycznej kolekcji.

Marian Gumowski urodził się 30 września 1881 roku w Krościenku nad Dunajcem w rodzinie lekarskiej. Kształcił się w Jaśle, Tarnowie i Krakowie. W 1899 roku ukończył krakowskie Gimnazjum św. Anny, studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim (1899–1904) oraz w Monachium (1902/1903). W 1908 roku uzyskał stopień doktora na podstawie opublikowanej nakładem Akademii Umiejętności rozprawy pt. O grzywnie i monecie piastowskiej. Podczas studiów uniwersyteckich pracował przy porządkowaniu zbiorów bibliotecznych i numizmatycznych hr. Andrzeja Potockiego. Pracował również w Muzeum Czapskich, inwentaryzując kolekcję Emeryka Hutten-Czapskiego. W 1919 roku objął stanowisko dyrektora Muzeum Wielkopolskiego w Poznaniu, piastując to stanowisko do 1932 w którym to roku przeszedł na emeryturę. W czasie wojny wysiedlony, spędził czas okupacji w Warszawie, Konstancinie, Targowiskach pod Krosnem, Krakowie. W 1945 roku przeniósł się do Torunia, gdzie został zatrudniony na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika początkowo jako profesor kontraktowy. W 1960 roku przeszedł na emeryturę. W uznaniu zasług otrzymał członkostwo honorowe Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego, Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Toruńskiego Towarzystwa Naukowego. Zmarł w Toruniu w dniu 1 listopada 1974 roku. Spoczął na cmentarzu św. Jerzego przy ul. Gałczyńskiego w Toruniu.

Był autorem kilkuset publikacji o tematyce numizmatycznej, heraldycznej, sfragistycznej oraz z zakresu historii i historii sztuki, obejmujących szeroki zakres rzeczowy i chronologiczny (od starożytności po epokę najnowszą, ze szczególnym uwzględnieniem czasów średniowiecznych). Poczesne miejsce w twórczości naukowej Prof. Gumowskiego zajęła numizmatyka. Zajął się zarówno monetą polską, jak i obcą, typologią, metrologią i ikonografią monet, historią mennic, mincerzami, medalierami, problematyką gospodarczą oraz inwentarzami skarbów.