Muzeum Regionalne w Jaśle zakończyło realizację projektu pn. „Z gabinetu kolekcjonera-konserwacja starodruków z kolekcji St. Kadyiego na ekspozycję stałą Muzeum Regionalnego w Jaśle.” Projekt, który  uzyskał ministerialne dofinansowanie, pozwolił na renowację sześciu najcenniejszych starodruków.

Celem zadania było wzbogacenie oferty wystawienniczej Muzeum poprzez konserwację 6 najstarszych i najcenniejszych starodruków (1479-1590). Po przebudowie Muzeum oficjalnie przyjęło imię dra Stanisława Kadyiego, urządzono nową ekspozycję stałą, na której prezentowane będą starodruki, a przeprowadzona konserwacja przywróciła im walory estetyczne i umożliwiła bezpieczną ekspozycję.

W zbiorach Muzeum Regionalnego w Jaśle znajdują się bezcenne dary ofiarowane wraz z domem rodzinnym przez powszechnie szanowanego w Jaśle lekarza i społecznika dra Stanisława Kadyiego. Dom jest dzisiaj siedzibą Muzeum, a darowane wówczas kolekcje stanowią znaczącą część muzealnych zbiorów. Wśród zbiorów dra Kadyiego znajduje się również kolekcja starodruków. Bogaty księgozbiór świadczył nie tylko o rozległych zainteresowaniach, ale także o jego zacięciu bibliofilskim. 6 ksiąg wybranych do konserwacji to najstarsza i najcenniejsza część kolekcji. Jednocześnie to obiekty charakterystyczne dla całego zbioru, ilustrujące całe rozległe spektrum zainteresowań właściciela. Pierwszy spośród nich, najstarszy w muzealnych zbiorach, to inkunabuł – Pismo Święte, wydane w 1479 r. w Norymberdze przez Antona Kobergera. Pozostałe to XVI-wieczne egzemplarze druków polskich i zagranicznych, ocalałe z pożogi Jasła podczas II wojny światowej. Wśród nich ilustrowany egzemplarz Pisma Świętego drukowany w Genewie. Są pierwsze księgi liturgiczne z krakowskiej drukarni Jana Hallera, jest dzieło Arystotelesa, aż po drukowane w Kolonii dzieło pochodzącego z pobliskiego Biecza Marcina Kromera „O pochodzeniu i czynach Polaków….”.

W ramach promocji projektu odbyła się prezentację wszystkich starodruków po konserwacji oraz spotkanie z konserwatorami. Obecnie są one eksponowane na wystawie stałej w gabinecie dra Kadyiego i na sali sakralnej. Został także przygotowany i wydrukowany bezpłatny folder promocyjny prezentujący postać i zbiory Stanisława Kadyiego w Muzeum Regionalnym w Jaśle. Jest on również dostępny na stronie internetowej muzeum. W przyszłości, w miarę możliwości, planowana jest również pełna digitalizacja obiektów.

Poniżej prezentujemy fotografie obiektów przed i po konserwacji

Biblia Latina, Norymberga 6 VIII 1479, druk Anton Koberger
Agenda secundum Rubricam Ecclesiae Cathedralis Cracoviensis, Kraków 1517, druk Jan Haller
Agendorum Ecclesiasticorum liber…, Kolonia 1578
Aristoteles, Libri octo physicorum Aristotelis per Joannem Argyrophylum….., Kraków 1519 r. druk Jan Haller
Biblia (franc.), Genewa 1567, druk Francois Estienne
Cromerus Martinus, De origine et rebus gestis Polonorum.…, Kolonia 1589