Wyrazy współczucia dla Rodziny Zmarłego przekazują Dyrekcja i Pracownicy Muzeum Regionalnego w Jaśle.

Bieniek Eugeniusz, magister geografii, nauczyciel, muzealnik. Urodził się 15 V 1934 w Nawsiu Brzosteckim. W latach 1940 – 1947 uczęszczał do szkoły podstawowej w Brzostku. Gimnazjum i liceum ukończył w Pilźnie (1947 – 1951). Uprawnienia kwalifikacyjne nauczyciela szkoły podstawowej uzyskał w wyniku ukończenia kursu nauczycielskiego w Państwowym Liceum Pedagogicznym w Przemyślu w latach 1951 – 1952. Od 1 II 1952. podjął pracę w zawodzie nauczycielskim. Studiował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie na Wydziale Geograficzno – Biologicznym, kierunek geografia (1954 – 1958). Ukończył je obroną pracy magisterskiej pt. “Rolnictwo powiatu jasielskiego”. Kontynuował dalej pracę w zawodzie nauczycielskim. Od 1 IX 1961 pracował w Jaśle w charakterze nauczyciela geografii i metodyka – instruktora w Powiatowym Ośrodku Metodycznym przy Wydziale Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Jaśle. Zainteresowania problematyką gospodarczo – społeczną i etnograficzną wsi powiatu jasielskiego skłaniały go do pracy w muzealnictwie. W latach 1968 – 1969 kontynuował studia podyplomowe z etnografii z ukierunkowaniem na muzealnictwo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył je obroną pracy pt. “Budownictwo wiejskie Gądek do roku 1969”. Od 1 IX 1969 podjął pracę na stanowisku kierownika Muzeum Regionalnego w Jaśle. Było ono w stadium organizacyjnym. Wniósł znaczący wkład w uporządkowanie zbiorów i prawidłowe funkcjonowanie muzeum. 1 VIII 1976 został powołany na stanowisko dyrektora Muzeum Okręgowego w Krośnie. Dokonał jego reorganizacji, podjął działalność wydawniczą, oświatową, nawiązał kontakty z muzeami krajowymi i zagranicznymi. Prowadził remont budynku muzealnego (tzw. Pałacu Biskupiego) i doprowadził do jego rozbudowy. W Muzeum Okręgowym w Krośnie pracował do 31 VII 1994, tj. do czasu przejścia na emeryturę. W międzyczasie (od 1 XII 1985 do 15 X 1986) pracował na kierowniczym stanowisku w Terenowym Oddziale Archiwum Państwowego w Jaśle. Posiadał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi, Odznakę Zasłużonego Działacza Kultury i wiele innych odznaczeń państwowych i resortowych. Opublikował szereg prac o tematyce muzealnej, etnograficznej i historycznej. Redagował “Studia i materiały Muzeum Okręgowego w Krośnie”