Kolekcja numizmatyczna dr Stanisława Kadyiego składa się z 2244 eksponatów. Większość zbioru stanowią monety emitowane na ziemiach polskich i historycznie z nimi związanych, od wczesnego średniowiecza do lat 60-tych XX wieku, ale zawiera  również między innymi numizmaty z okresu cesarstwa rzymskiego, monety państw rozbiorowych, zwłaszcza Austro-Węgier, złote monety angielskie z XIX w. oraz medale pamiątkowe. Katalogując swoją kolekcje monet polskich doktor Kadyi opierał się głównie na „Podręczniku numizmatyki polskiej” autorstwa Mariana Gumowskiego, wydanym w Krakowie 1914 roku.

Na zdjęciach:

Strona tytułowa „Podręczniku numizmatyki polskiej” autorstwa Mariana Gumowskiego, z ekslibrisem dr Stanisława Kadyiego i jego odręcznymi zapiskami.
Tablica XLV z odręcznymi dopiskami dr Satnisława Kadyiego.