„Awers: Uwieńczone owocującym laurem popiersie Augusta II w prawym profilu, w zbroi kirasjerskiej z narzuconym i spiętym na prawym ramieniu królewskim płaszczem gronostajowym. W otoku napis: AVG[ustus]:II·D[ei]:G[ratia]·REX POL[oniae]·M[agnus]·D[ux]·L[ithuaniae]:D[ux]·SAX[oniae]:S[ancti]·R[omani]·I[mperii]·A[rchi]·M[areschalcus]·&[et] EL[ector]. (August II, z Bożej łaski król Polski, wielki książę litewski, książę Saksonii, Świętego Cesarstwa Rzymskiego arcymarszałek i elektor). Na przecięciu ramienia sygn. C[hristian].W[ermuth]. Obwódki liniowe, brzeg podniesiony. Rewers: Pikujący z nieba koronowany orzeł z insygniami królewskimi (koroną w dziobie, berłem i jabłkiem w szponach). W otoku napis: DIGNIS- – -SIMO· (Najgodniejszemu). W odcinku napis w trzech wierszach: CORONAT[us]·CRACOV[iae]· / D[ie] 5/15 SEPT[embris]· / M·DC·IIIC· (Koronowany w Krakowie dnia 5/15 września 1697). Obwódka liniowa, brzeg podniesiony. Jest to srebrna odbitka medalu koronacyjnego, gdzie daty koronacji podane są zarówno wg polskiego kalendarza gregoriańskiego (15 września), jak i saskiego juliańskiego (5 września). Występują także jego odmiany w miedzi i brązie złoconym. Sam typ wizerunku Augusta II jest powtórzeniem konterfektu króla autorstwa Martina Heinricha Omeisa z większych medali koronacyjnych.” Opis zaczerpnięto z: Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum i Fundacja Zbiorów im. Ciechanowieckich Medale polskie i z Polską związane z okresu Pierwszej Rzeczypospolitej Katalog zbiorów t. 1 Juliusz W. Zacher, Grzegorz Śnieżko, Michał Zawadzki przy współpracy Marty Męclewskiej Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum Warszawa 2019, str. 178.