W kolekcji numizmatycznej dr St. Kadyiego znajduje się ciekawa moneta wykorzystana wtórnie jako zawieszka. 1/6 talara Arcybiskupstwa Salzburg wybita w 1658 roku, w tym okresie arcybiskupem był Guidobald von Thun, ma ciekawa formę klipy czyli monety o kształcie czworokątnym z wybiciem stemplem okrągłym. Nie jest znana historia pochodzenia tego eksponatu w zbiorach doktora. Można zaryzykować, że była ona używana jako talizman ochronny lub medalik, ponieważ na awersie monety przedstawiona jest postać Świętego Ruperta, patrona Salzburga i górników. Na awersie monety S:RVDERBERTVS.EPS.SALISB:1658, siedząca postać Św. Ruperta, który w prawej dłoni trzyma miarę do odmierzania soli, w lewej dłoni pastorał. Na rewersie GUIDOBALDVS:G.AR:ESP:SAL.SE:AP:L; tarcza miasta Salzburg nad nią kapelusz. Moneta jest bardzo zniszczona.  

Guidobald von Thun rodził się 16 grudnia 1616 roku w Castelfondo, jako syn hrabiego Johanna Siegmunda Grafa i Barbary Thunów. Studiował w Collegium Germanicum, a następnie został kanonikiem kapituły w Salzburgu. 22 stycznia 1645 roku przyjął święcenia kapłańskie. 4 marca 1654 roku został wybrany arcybiskupem Salzburga, a 24 sierpnia przyjął sakrę. 7 marca 1667 roku został kreowany kardynałem prezbiterem, jednak nigdy nie otrzymał kościoła tytularnego. W tym samym roku został wybrany biskupem Ratyzbony. Zmarł tamże 1 czerwca 1668 roku.