Zdzisław Świstak od lat przyzwyczaił jaślan do częstego pojawiania się nowych wydawnictw pod jego okiem. Zwłaszcza wszelkie jubileusze i rocznice były i wciąż są kołem zamachowych jego pracy redakcyjnej. Nie inaczej jest z najnowszym jego dzieckiem, książką poświęconą kościołowi i parafii Miłosierdzia Bożego na osiedlu rafineryjnym w Jaśle.

Parafia rafineryjna jest jedną z najmłodszych jasielskich parafii, jednak obchodzi już swoje 40 lecie. Jest to świetna okazja by przypomnieć historię jej powstania i budowy kościoła. Są to wydarzenia dla jednych zbyt odległe, by je pamiętać, stanowiące więc ciekawostkę historyczną, dla innych zaś tak bliskie, jakby to było wczoraj. Ta nieodległość czasowa pozwala jeszcze na spotkanie i rozmowę z bezpośrednimi świadkami tamtych wydarzeń, choć jednocześnie uderza nas, czytelników, jak bardzo świat i my, ludzie się zmieniliśmy. 40 lat temu Rafineria jasielska była jednym z największych zakładów pracy w okolicy, a powstające osiedle zdawało się rosnąć z dnia na dzień. Atmosferę tamtych tętniących życiem i zapałem chwil oddaje Zdzisław Świstak w swojej publikacji i zestawia ją ze współczesnością i stanem obecnym. Przybliża historię wsi Niegłowice, Zakładów Rafineryjnych i kościoła oraz prezentuje dzisiejsze osiedle. Bada i przybliża różne aspekty: historię, geografię, architekturę, dokumentując wszystko cennymi fotografiami. Można tu znaleźć archiwalne pocztówki z zabudowaniami rafineryjnymi, stare fotografie, te ze zbioru ks. E. Królika, M. Byczka i współczesne autorstwa B. Czajki i A. Świstak-Selwesiuk. Lekkości dodaje przytoczenie ciekawostek, jak tych poświęconych przydrożnym kapliczkom i krzyżom. Jest również transkrypcja kolędniczej inscenizacji „Hej, do szopy” autorstwa Bogusława Masteja, wielkiego pasjonata teatru, animatora teatrów amatorskich, autora wielu sztuk, publicysty, nauczyciela, społecznika. Nade wszystko bowiem, pozycja Świstaka przybliża nam ludzi. Poznajemy tych wszystkich, którzy odcisnęli swoje piętno na okolicy. Są więc oczywiście wspomniane osoby duchowne, od ks. Alfreda Solarskiego poczynając, inicjatora budowy rafineryjnego kościoła, ks. Eugeniusza Królika, pierwszego i wieloletniego proboszcza parafii, dla którego Rafineria stała się prawdziwym domem, na współczesnych kapłanach kończąc. Jest Antoni Pikul, architekt, któremu osiedle zawdzięcza piękną bryłę kościoła i jego cenne świadectwo. Zbyt często bowiem we wszelkich wydawnictwach opisy kościołów opierają się na suchych danych w metrach kwadratowych i sześciennych, a pozbawione są osobistych relacji i wspomnień. Są również oczywiście osoby związane z Rafinerią jako zakładem pracy, który miał wielki i dobroczynny wpływ na powstanie kościoła: Zbigniew Balik, dyrektor Rafinerii Jasło i Podkarpackich Zakładów Rafineryjnych w latach 1975-1984 oraz 1987-1995, Andrzej Kachlik, związkowiec i solidarnościowiec. Nie można też nie wymienić Emilii Polak, badaczki dziejów kultury ludowej regionu, która przez lata współpracowała z Franciszkiem Kotulą, najbardziej znanym polskim etnografem. Są też na kartach tej książki osoby nie wymienione z nazwiska, mieszkańcy parafii, o których autor tak mówi: „Należy dziś chylić czoła przed tymi anonimowymi ludźmi.”

Zdzisław Świstak, historyk, nauczyciel, pracownik muzealny, badacz historii regionu, autor lub współautor ok. 300 publikacji, w tym ponad 50 wydawnictw książkowych o tematyce historycznej, religijnej i patriotycznej. Wielokrotnie odznaczany: m.in. Złoty Krzyż Zasługi,  odznaka „Za Zasługi dla Oświaty”, „Zasłużony Działacz Kultury”, „Zasłużony dla Miasta Jasła”.

Książka jest do nabycia w jasielskiej księgarni „U Jacka”

BCz

Zdzisław Świstak , „Parafia Miłosierdzia Bożego w Jaśle Osiedle Rafineryjne w jubileuszowym 40-leciu jej powstania”, 183 str., Nakład: 200 egz

Zespół Redakcyjny: Zbigniew Balik, Marek Byczek, Barbara Czajka, Mariusz Filip, Wiesław Hap, Maria Karpińska, Antoni Pikul, Zdzisław Świstak.