Do zbiorów Muzeum Regionalnego w Jaśle trafił właśnie kolejny obraz Ignacego Pinkasa. Praca nosi tytuł “Paskaż pasożyt”, jest sporych rozmiarów (80 x 65 cm), wykonana farbami olejnymi na sklejce. Powstała w 1917 r., kiedy młody artysta pozostawał jeszcze pod silnym wpływem Jacka Malczewskiego, czego silne ślady widoczne są w kompozycji. Po takie frontalne przedstawienie postaci z alegorycznymi przedstawieniami po bokach sięgał Malczewski wielokrotnie. Obraz Pinkasa jest karykaturą, przedstawia spekulanta dorabiającego się cudzym kosztem. Opasła postać przytulająca do nagiego, tłustego torsu rozkrojony bochenek chleba odwrócona jest tyłem do wygłodniałych sylwetek w tle, jawiących się niczym zjawy. Obraz jest po konserwacji, która odsłoniła jasne barwy, charakterystyczne dla wczesnej twórczości Pinkasa.Praca jest świadectwem społecznego zaangażowania malarza i jego wrażliwości na krzywdę ludzką. Artysta był znany z niesienia pomocy: wspierał finansowo potrzebujących, zapewniał posiłki, otaczał opieką wdowę po innym malarzu…Temat paskarza budził spore zainteresowanie, obecny był w sztuce, karykaturze, prasie, był tematem wierszyków, dyskusji, pojawiał się również w filmie.