Zapraszamy Państwa do udziału w IV edycji Konkursu bożonarodzeniowego, organizowanego przez Miasto Jasło (za pośrednictwem Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej) i Muzeum Regionalne w Jaśle im. dr. Stanisława Kadyiego.

Prace można składać w dwóch kategoriach:
A) najciekawsza praca z wizerunkiem Świętego Mikołaja (kategoria dla osób dorosłych);
B) kartka świąteczna Miasta Jasła (kategoria dla dzieci).

KATEGORIA A zaproponowana przez Muzeum: Najciekawsza praca plastyczna dotycząca wizerunku Św. Mikołaja

Dowolna technika plastyczna: rzeźba, ceramika, malarstwo: akwarela, pastela, olej, tempera itd., może być formą ikonograficzną albo szkicem czy grafiką, obrazkiem na szkle, batikiem, wycinanką, wyklejanką, wyszywanką/dowolnym haftem, robótką ręczną przy użyciu szydełka czy drutów, pracą krawiecką, instalacją z naturalnych materiałów itd.

KATEGORIA B tradycyjna już formuła Miasta: Kartka Świąteczna Miasta Jasła

Zadaniem uczestników jest zaprojektowanie kartki oddającej atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. Odwoływać się powinna do tradycji świątecznych regionu oraz ogólnie do tematyki tych Świąt. Mogą to być motywy szopki, Świętej Rodziny, Trzech Króli, płatków śniegu, gwiazdy betlejemskiej, choinki, stołu wigilijnego, itd. Na pracach konkursowych mile widziane będą także akcenty jasielskiej architektury.

Ponadto Muzeum Regionalne im. dr. S. Kadyiego prowadzi badania etnograficzne dotyczące zmian w wizerunku Św. Mikołaja. Dla Państwa udział w tychże badaniach równoznaczny jest z przesłaniem zdjęcia lub skanu pamiątkowego zdjęcia ze Świętym. Stąd prosimy osoby pełnoletnie /prawo własności do wizerunku/ o nadsyłanie na adres mailowy Muzeum: kontakt@muzeumjaslo.pl skanów pamiątkowych fotografii dzieci ze Świętym Mikołajem z domowego albumu, od lat powojennych, po rok ubiegły.

Dzięki chronologicznej segregacji nadesłanych skanów, będziemy mogli prześledzić transformację wielu elementów związanych ze zwyczajami świątecznymi regionu.

Obrazy (fotografie/skany) te mają dopełnić planowaną wystawę pokonkursową prac plastycznych.

Zwyczajowo na tego typu fotografiach widnieje postać Świętego wraz z przejętymi jego obecnością dziećmi. Jest to znana nie tylko w Polsce praktyka uwieczniania radosnych momentów w życiu każdego małego człowieka w czasie świąt Bożego Narodzenia. Autorami zdjęć najczęściej bywali dziadkowie lub rodzice, a zaproszony Mikołaj gościł najczęściej w domu po wigilijnej wieczerzy. Zmieniło się to w latach 70. i 80., gdzie Mikołaj bywał gościem na balach przebierańców organizowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, zakłady pracy, władze gminne czy szkoły, gdzie autorami zdjęć bywali nauczyciele lub pracownicy danych placówek. Obecnie pamiątkowe zdjęcie z Mikołajem wykonywane jest w szkołach, które do wyboru mają oferty wielu firm zajmujących się tego rodzaju działalnością. Fotografia to obraz, który po pierwsze niesie ze sobą duży ładunek emocjonalny. Nie ma osoby, która nie uśmiechnęłaby się na widok swojego zdjęcia, czy zdjęcia własnych dzieci z Mikołajem. Pamiątkowa fotografia to zdjęcie oddające klimat danej dekady. Na starych fotografiach widoczna jest świąteczna aranżacja wnętrza, wykonane ręcznie tradycyjne ozdoby i choinka. Przede wszystkim widoczny jest wygląd Mikołaja, będący nierzadko inwencją twórczą rodziców, dziadków, wujostwa czy sąsiadów, w dużym stopniu uzależnioną od dostępności materiałów w danej dekadzie. Fotografia ze świętym Mikołajem, to zapis niepowtarzalnej chwili, bezcennego wycinka indywidualnej historii.

Kat. A: przewidziane są nagrody pieniężne

Kat. B: przewidziane są nagrody rzeczowe

Wśród biorących udział w badaniach, rozlosowanych zostanie 10 upominków.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad konkursu oraz prowadzonych badań etnograficznych znajdują się w regulaminie dostępnym poniżej, są tam także formularze zgłoszeń na konkurs i na badania, które należy wypełnić, podpisać i złożyć wraz z pracą konkursową lub przesłać ze skanem.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i badaniach.