362 Etnografia – Skarbonka, wykonana przez Józefa Gajdę z Nowego Żmigrodu, 1967 r., wys. 12 cm, śr. dna – 8 cm, śr. brzuśca – 9,5 cm