336 Etnografia – Pisanka wielkanocna, powiat jasielski, 1955 r., pisanka z jaja kurzego, zafarbowana łupami cebuli, ornament został wykonany tradycyjną techniką drapanki