2516 Etnografia – Kurzacz do pszczół, wytoczony na kole garncarskim, XX w., wys. 27,5 cm, śred. dna – 15,2 cm

Kategoria: