5511 A-H, Jan Wodyński, Bartek, rysunek tuszem, 13 x 11 cm

Opis

Konserwacja dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury 2022