2501 Etnografia – Flakon z Kołaczyc sprzed 1939 r., wys. 16 cm, śr. dna – 5,9 cm, śr. wylewu – 5,3 cm