242 Etnografia -Gorcek – mlicok, garnek gliniany, drutowany, Lubla, sprzed 1939 r., wys. 19,1 cm, śr. dna – 14 cm, śr. brzuśca – 20 cm, śr. wylewu – 20 cm.