2240 AFH Jasło gmach Gimnazjum żeńskiego przy ul. Lenartowicza, karta pocztowa przed r. 1939.