1727 Etnografia – Fragment spódnicy łemkowskiej, Skalnik, sprzed 1939 r., dł. 83,5 cm, szer. pasa – 78 cm, szer. dołu – 296 cm