12 AHSiD – Akt Fundacji Przekazanie kwoty pieniędzy na rzecz ubogich rzemieślników w Jaśle przez ks. Jana Mazurkiewicza, 1893 r.