0002 ST – Agenda Cracoviensis

Opis

Kraków, 1517, druk Jan Haller

Trzy fragmenty 18, 5 x 19,5 cm oraz jeden 8,5 x 19 cm.

Poddane konserwacji w 2023.