W czwartek 14 grudnia odbyło się spotkanie podsumowujące ukończoną konserwację starodruków ze zbiorów muzeum w ramach projektu „Z gabinetu kolekcjonera-konserwacja starodruków z kolekcji St. Kadyiego na ekspozycję stałą Muzeum Regionalnego w Jaśle.” Konserwacja możliwa była dzięki przyznanemu dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W 2023 r. jasielskie muzeum poddało konserwacji 6 najstarszych i najcenniejszych starodruków, które trafiły do muzealnych zbiorów wraz z kolekcjami doktora Kadyiego. Cały zbiór starych druków z kolekcji Stanisława Kadyiego liczy 130 pozycji. Zbierane przez lata, pozyskiwane z różnych źródeł, przetrwały do naszych czasów w rozmaitym stanie. Do konserwacji w ramach zadania wybrano sześć najcenniejszych i najstarszych obiektów, powstałych w latach 1479-1589. Wszystkie zostały wydrukowane na papierze ręcznie czerpanym. Jeden spośród nich to inkunabuł, wydrukowany w początkach ery druku (II poł. XV w.) w Norymberdze. Dla każdego obiektu przygotowany został dedykowany, odrębny program prac konserwatorskich. W każdym przypadku dobór poszczególnych czynności konserwatorskich był podyktowany stanem zachowania konkretnego obiektu. Wszystkie zabytki poddano zabiegom oczyszczającym, zabezpieczającym i wzmacniającym. Skupiono się także na poprawie konstrukcji i stabilizacji bloków ksiąg oraz konserwacji opraw. Celem tych wszystkich zabiegów była kompleksowa ochrona zabytków tj. zatrzymanie procesu destrukcji oraz przywrócenie im walorów ekspozycyjnych. Teraz odnowione księgi wróciły do muzeum. W ubiegły czwartek można je było podziwiać podczas spotkania z konserwatorami, którzy szczegółowo przedstawili cały proces renowacji druków, dokumentując każdy etap zdjęciami.

Podczas wydarzenia zaprezentowany został także wydany w ramach projektu folder poświęcony doktorowi Kadyiowi i jego zbiorom. Wydawnictwo, dostępne nieodpłatnie, ma bardzo nietypową formę. Jest to wzbogacony fotografiami, pisemny wywiad przeprowadzony z doktorem przez Zbigniewa Święcha dla czasopisma „Przekrój” w 1976 r. Dzięki publikacji tekstu, który dotychczas przechowywany był w muzealnych archiwach w formie maszynopisu, możemy nie tylko poznać historię formowania się wyjątkowych i różnorodnych zbiorów lekarza kolekcjonera, ale też poznać jego osobowość. Doktor, w swoich wypowiedziach jawi się jako erudyta, o wielkiej wiedzy, szerokich zainteresowaniach, ale też wrażliwy i troszczący się tak o losy zabytków, jak i środowiska naturalnego. Tekst zawiera wiele zabawnych historyjek i anegdot, które sprawiają, że ten, nieco archaiczny już dziś miejscami tekst, czyta się z lekkością i dużym zainteresowaniem. Warto dodać, że publikacja jest też udostępniona na stronie internetowej muzeum. Czwartkowe spotkanie przyciągnęło sporą grupę zainteresowanych.

W bieżącym roku muzeum złożyło wniosek o dofinansowanie konserwacji kolejnych starodruków z kolekcji i ma nadzieję na pozyskanie wsparcia, są to bowiem zabiegi niezwykle skomplikowane i kosztowne.