Wystawa malarstwa i rysunku artystów związanych z Wydziałem Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu jest kolejną z szerokiego cyklu prezentacji pokazujących dorobek naszego środowiska. Od wielu już lat tradycją stały się wystawy będące z jednej strony rodzajem konfrontacji, kiedy odwiedzamy najważniejsze uczelnie w Polsce: w Gdańsku, Poznaniu, Katowicach, Krakowie, Warszawie, Łodzi i Poznaniu, a z drugiej strony wystawy stanowiące szeroki przegląd w znakomitych galeriach w Polsce jak i poza  granicami, m.in. w Bratysławie, Lwowie, Cluj Napoca, Dreźnie.

Dla nas bardzo ważne jest także to, by z tak obszernymi pokazami docierać również do mniejszych ośrodków wystawienniczych. I tak po pokazach między innymi w Częstochowie, Piotrkowie Trybunalskim, Krośnie czy Ziębicach bardzo cieszymy się, że przyszedł czas aby zaprezentować nasze środowisko artystyczne jasielskiej publiczności na wystawie „Bez interpretacji” w Muzeum Regionalnym.

Obecna prezentacja wrocławskiego środowiska malarzy związanych z Akademią jest przeglądem aktualnych, w znakomitej większości nowych dzieł, wykonanych w ostatnim okresie. Jest to szerokie spektrum dorobku, warsztatowo mieszczące się w obszarze bardzo klasycznym, ale ukazujące najnowsze zjawiska i trendy. Wspomniane spektrum obejmuje nie tylko szeroki zasięg stylistyczny, ale również pokoleniowy. W wystawie biorą udział artyści będący profesorami wrocławskiej Uczelni, nestorzy polskiej sztuki, których pozycja od wielu lat  na rynku sztuki jest ukonstytuowana i trwale zapisana w jej annałach, ale również malarze średniego i najmłodszego pokolenia.

Zakorzenione w tradycji malarstwa abstrakcyjnego poszukiwania formalno-strukturalne, figuracja, odniesienia do sztuki konceptualnej czy fotorealizmu etc. to mieszanka wybuchowa, która, mamy nadzieję, eksploduje swoją różnorodnością.

Prezentacja wystawy wrocławskiego malarstwa, w całym jego bogactwie, różnorodności stylistycznej i pokoleniowej, rozmaitości podejmowanych tematów i sposobów ich opracowania, daje nadzieję, że klasyczny pokaz obrazów będzie rodzajem dialogu, sposobem komunikacji z jasielskim widzem, dla którego nasza propozycja stanie się interesującym estetycznym i intelektualnym spotkaniem.

Materiały ASP we Wrocławiu