Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Sympatyków umieszczamy post dotyczący tetradrachmy Aleksandra Wielkiego.

Drachma była jednostką monetarną stworzoną przez starożytnych Greków, którzy będąc potęgą handlową rozprzestrzenili ten rodzaj pieniądza na terenie całego antycznego świata. Numizmaty z tego okresu odznaczają się wyjątkowym pięknem.  W zbiorach jasielskiego muzeum znajduje się wyjątkowo dobrze zachowana srebrna tetradrachma (czyli cztery drachmy) w typie Aleksandra Wielkiego. Przekazana do Muzeum Regionalnego w Jaśle w 1974 roku moneta została znaleziona na uprawnym polu we wsi Mrukowa.

Awers tetradrachmy Aleksandra Wielkiego ukazuje herosa Heraklesa, z którym władca się utożsamiał. Na głowie bohatera znajduje się skóra lwa nemejskiego – bestii pustoszącej okolice miasta Nemea. Jej zabicie przypisywane jest właśnie Heraklesowi. Część badaczy uważa, że na monecie widoczny jest sam władca.

Na rewersiewidnieje Zeus Aetophoros (trzymający orła). Wizerunek ten wzorowany jest na przedstawieniach semickiego bóstwa Baala z Tarsu. Napis na monecie: w polu MI, pod tronem MP, poniżej i w prawym polu: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ([moneta] króla Aleksandra).

Średnica monety: 26,2 mm, waga: 16,89 g.

Na zdjęciu: Tetradrachma Aleksandra Wielkiego (336–323 p.n.e.), Syria, men. Babilon, emisja pośmiertna, 311–305 p.n.e. Muzeum Regionalne w Jaśle, MRJ nr inw. 25 Archeo.