Na zachód od wsi Lisów, w południowej części Pogórza Ciężkowickiego, na niezalesionym wyniesieniu nazywanym Grodziskiem, znajduje się osada obronna. Na pierwszy rzut oka trudno dopatrzeć się wyraźnych śladów obwałowań. Teren ten użytkowany rolniczo zniwelował znacznie poziom wałów, przebieg których możemy odczytywać wzdłuż granicy widocznych teras ziemnych. Kształt grodziska jest w przybliżeniu owalny ze śladami podwójnej linii obwałowań. Podczas badań archeologicznych prowadzonych przez Andrzeja Żakiego i Antoniego Kunysza, wydobyto znaczne ilości przepalonych kamieni i węgla drzewnego. Fragmenty ceramiki datują to grodzisko na XII wiek. Wśród miejscowej ludności krąży legenda o obecności w tym miejscu legendarnego zamku królowej Jadwigi zniszczonego przez najazd tatarski.

Z prezentowanych tu przykładów wczesnośredniowiecznych osad obronnych jest to najmniej przebadane archeologicznie grodzisko.