Muzeum Regionalne w Jaśle realizuje wystawę i warsztaty w ramach projektu „Symbole Narodowe RP” Jest to program Biura „Niepodległa” na dofinansowanie projektów kulturalnych o charakterze edukacyjnym związanych z świętowaniem Dnia Flagi, a także odnoszących się do historii, znaczenia i zasad posługiwania się symbolami Rzeczypospolitej Polskiej. Program ma także wspierać upowszechnienie obecności symboli Rzeczypospolitej Polskiej zdefiniowanych w drodze ustawy w przestrzeni publicznej i w życiu społecznym, w szczególności przy okazji ważnych świąt i wydarzeń państwowych oraz rocznic historycznych.

Projekt obejmuje zorganizowanie wystawy ukazującej Symbole Narodowe RP w zbiorach Muzeum Regionalnego w Jaśle wraz z wydaniem katalogu. Wystawa zostanie udostępniona zwiedzającym 15 września 2023 r. Eksponaty z zasobów Muzeum zostaną uzupełnione zbiorami kolekcjonerów Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddział w Jaśle.  Dodatkowo zostanie przeprowadzony cykl warsztatów, nawiązujących w swej treści do tematyki Symboli Narodowych.   W projekcie przewidziano wykonanie przez uczestników gobelinów w kształcie flagi  i odcisków w glinie wybranych wizerunków orłów z kolekcji Muzeum. Warsztaty nawiązują do tradycyjnych technik rzemieślniczych związanych z naszym regionem: tkactwa i ceramiki.

Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Symbole Narodowe RP”