Projekt pod nazwą „Z gabinetu kolekcjonera” zgłoszony przez nasze muzeum do programu rządowego „Wspieranie działań muzealnych” otrzymał właśnie dofinansowanie. Jest to już kolejne dofinansowanie na konserwację zbiorów. Dzięki ministerialnym projektom udało się przywrócić walory ekspozycyjne kilkunastu obrazom Ignacego Pinkasa i Jana Wodyńskiego. Teraz przyszedł czas na trudną konserwację najcenniejszych starodruków z kolekcji dra Kadyiego. Muzeum, które powstało na bazie domu rodzinnego i niezwykle różnorodnych zbiorów jasielskiego lekarza i kolekcjonera, kultywuje pamięć o swoim największym darczyńcy. W ubiegłym roku placówka przyjęła jego imię, doktorowi Kadyiowi poświęcona jest część ekspozycji, tworząca tzw. Gabinet kolekcjonera, gdzie zobaczyć można najważniejsze i najbardziej reprezentatywne eksponaty numizmatyczne, paleontologiczne i właśnie starodruki. Wszystkie przedmioty prezentowane są w specjalnie przygotowanych, nowoczesnych gablotach, które jednocześnie przypominają swym wyglądem te, które doktor miał w swoim domu.

Kolekcjonowanie dzieł sztuki i starodruków było tylko jedną z wielu pasji tego niezwykłego człowieka. Bogaty księgozbiór świadczył nie tylko o rozległych zainteresowaniach dra Kadyiego, ale także o jego zacięciu bibliofilskim. Księgi wybrane do konserwacji w ramach zadania to najstarsza i najcenniejsza część kolekcji. Jednocześnie to obiekty charakterystyczne dla całego zbioru, ilustrujące rozległe spektrum zainteresowań właściciela. Pierwszy z nich, najstarszy w muzealnych zbiorach, to inkunabuł – Pismo Święte, wydane w 1479 r. w Norymberdze przez Antona Kobergera. Pozostałe to XVI wieczne egzemplarze druków polskich i zagranicznych, ocalałe z pożogi Jasła podczas II wojny światowej. Wśród nich ilustrowany egzemplarz Pisma Świętego drukowany w Genewie, pierwsze druki muzyczne i księgi liturgiczne z krakowskiej drukarni Jana Hallera, dzieła Arystotelesa, Melanchtona, aż po drukowane w Kolonii dzieło pochodzącego z pobliskiego Biecza Marcina Kromera „O pochodzeniu i czynach Polaków….”. Zaplanowana konserwacja przywróci im walory estetyczne i umożliwi bezpieczną ekspozycję.