14 marca 2024 r. w naszym Muzeum miało miejsce spotkanie z dr. Wojciechem Krukarem, geografem, przewodnikiem beskidzkim, autorem map oraz wykładowcą akademickim. Wygłosił on prelekcję dotyczącą nazw terenowych Beskidu Niskiego ze szczególnym uwzględnieniem regionu jasielskiego. Tłumnie zgromadzeni goście z wielkim zainteresowaniem i w skupieniu wysłuchali wykładu a następnie ochoczo zadawali Prelegentowi pytania. Doktor Krukar przybliżył uczestnikom spotkania znajomość map regionu, począwszy od tych najstarszych (mapa Miega) aż po współczesne oraz wyjaśnił znaczenie budzących wątpliwości nazw terenowych zlokalizowanych na obszarze Beskidu Niskiego.

Dziękujemy dr. Wojciechowi Krukarowi za przyjęcie zaproszenia oraz przybyłym gościom za udział w spotkaniu.

Organizatorami prelekcji byli: Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Jaśle oraz Muzeum Regionalne w Jaśle