W trakcie pracy nad projektem Niezwykła twórczość Antoniego Bolka z Załęża, której celem było sfotografowanie rzeźb sakralnych twórcy z regionu Małopolski i Podkarpacia zawitaliśmy m.in. do obiektów:

Kościół Matki Bożej Częstochowskiej w Jaśle;

Kościół Miłosierdzia Bożego w Jaśle;

Kapliczki przy kościele Świętego Stanisława BM i Jadwigi Śląskiej w Osobnicy;

Cerkiew Opieki Najświętszej Marii Panny w Bednarce;

Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Foluszu;

Kościół Matki Bożej Królowej Polski w Kątach;

Kościół Matki Bożej Częstochowskiej w Lublicy;

Kościół Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Sieklówce;

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Dobryni;

Kościół Trójcy Świętej w Woli Dębowieckiej;

Kapliczki w murach kościoła Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Nowym Żmigrodzie;

Kapliczka w Świerchowej

Fotografie powstałe w czasie pracy w terenie są podstawą wystawy plenerowej, która jest już dostępna dla zwiedzających w Jaśle na Pacu Inwalidów oraz na stronie Muzeum w zakładce PUBLIKACJE/PROJEKTY.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.