W dniu 19. XII. 22 r. komisja konkursowa w składzie:

– Anna Brożyna;

– Patrycja Bimkiewicz;

– Adrianna Napiórkowska – Bek;

dokonała oceny prac w kategorii:

Najciekawszy wizerunek św. Mikołaja w dowolnej technice plastycznej.

Jednogłośnie przyznano:

Miejsce pierwsze – Marcie Wachel – za batik

Równorzędne miejsca drugie – Antoniemu Bolkowi i Adamowi Rąpale – za rzeźby w drewnie

Miejsce trzecie – Gabrieli Depczyńskiej – za obrazek na szkle

Wyróżnienia – Grażynie Jaśko za pracę w pergaminie i Renacie Górce za haft krzyżykowy.

Zgodnie z regulaminem konkursu nagrody pieniężne zostaną przelane na konta nagrodzonych i wyróżnionych, czekają na nich również dyplomy pamiątkowe do indywidualnego odbioru w godzinach pracy Muzeum.

Ponadto 10 upominków rzeczowych przyznano pozostałym uczestnikom konkursu oraz badań etnograficznych: Podziel się wspomnieniami, za zdjęcia ze św. Mikołajem:

  1. Teresa Rąpała
  2. Anna Barnuś
  3. Beata Rolek
  4. Aneta Knapik
  5. Grażyna Jaśko
  6. Gabriela Data
  7. Amelia Data
  8. Renata Kuryj
  9. Renata Kuryj 
  10. Teresa Ładomirska

Upominki te można odbierać w godzinach pracy Muzeum.

NAGRODZONE PRACE:

MIEJSCE PIERWSZE: MARTA WACHEL – BATIK
MIEJSCE DRUGIE: ANTONI BOLEK – RZEŹBA
MIEJSCE DRUGIE: ADAM RĄPAŁA – RZEŹBA
MIEJSCE TRZECIE: GABRIELA DEPCZYŃSKA – OBRAZEK NA SZKLE
WYRÓŻNIENIE: RENATA GÓRKA – HAFT
WYRÓŻNIENIE: GRAŻYNA JAŚKO – PERGAMIN

GRATULUJEMY !!!