16 grudnia 2022 roku odbyła się uroczystość podsumowująca przebudowę i modernizację budynku Muzeum Regionalnego w Jaśle. Tego dnia zostały zaprezentowane nowe sale wystawiennicze wraz z ekspozycjami. Uroczystość była okazją do nadania jednej z sal imienia profesora Jana Wodyńskiego, gdzie pokazane są prace tego artysty. Wybrane okazy, wcześniej prezentowane tylko na wystawach czasowych, z kolekcji Patrona Muzeum – doktora Stanisława Kadyiego zostały wyeksponowane w jednym z pokojów jego domu. Ponadto na zwiedzających czekają sale sztuki ludowej, sakralnej, sztuki i rzemiosła artystycznego, wystawa poświęcona dziejom naszego miasta i tradycjom winiarskim w naszym regionie oraz ekspozycja archeologiczna.

Uroczystość zgromadziła władze samorządowe miasta i powiatu, przedstawicieli parlamentarzystów, zaprzyjaźnionych muzeów, instytucji kultury, placówek oświatowych, służb mundurowych i organizacji pozarządowych oraz przyjaciół Muzeum.

Posumowanie modernizacji budynku Muzeum było również okazją do złożenia podziękowań instytucjom i osobom szczególne zasłużonym dla naszego Muzeum. Jako dowód wdzięczności wręczono grafiki wykonane w technice mezzotinty autorstwa Jarosława Jędrzejowskiego, przedstawiające postać patrona Muzeum.

Uroczystość zakończyła prezentacja filmu „Wodyński. W stronę koloru” zrealizowanego przez Trznadel Media.

W związku z oddaniem do zmodernizowanego budynku i wznowieniem działalności przez Muzeum, listy gratulacyjne nadesłali: poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdan Rzońca, Poseł na Sejm RP Joanna Frydrych, Poseł na Sejm RP Maria Kurowska, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Jaśle, dyrektor Jasielskiego Domu Kultury, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, dyrektor Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle, prezes Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, prezes Jasielskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Uroczystość była podsumowaniem przebudowy i rozbudowy Muzeum w ramach projektu „Ukryte skarby Muzeum Regionalnego w Jaśle”. Projekt był finansowany z Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, VI Osi Priorytetowej „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego”, Działanie 4.4 Kultura, Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, VI Osi Priorytetowej „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego”, Działanie 4.4 Kultura.                                                                      

Ogółem wartość zadania wyniosła 4 665 185,91 zł; dofinansowanie 2 978 000,18 zł; wkład własny miasta Jasła 1 687 185,73 zł; Zadanie było realizowane w terminie: 4.05.2020 r. – 28.02.2022 r.

Projekt realizowany był w trzech kierunkach:

Rozbudowa – dobudowanie skrzydła przy przewiązce łączącej biurowiec i magazyny Muzeum z salami ekspozycyjnymi. W dobudowanej części o łącznej powierzchni blisko 200 metrów kwadratowych znalazły się pomieszczenia sanitariatów w tym sanitariat dla osób ze szczególnymi potrzebami, podnośnik dla osób niepełnosprawnych i dwa pomieszczenia biurowe. W jednym umieszczono pracownię archeologiczną, a w drugim pracownię plastyczną w której odbywają się warsztaty tematyczne.

Nadbudowa – nad pawilonem wystawowym dobudowano jedną kondygnację z przeznaczeniem na salę wystawową. Powstała nowa sala wystawowa, która została przeznaczona na wystawy czasowe. W sumie Muzeum zyskało około 100 metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczych – przyrost o 50%. Sala pozwala na urządzanie jednocześnie kilku wystaw tematycznych i prowadzenie zajęć edukacyjnych. Wszystkie sale zostały wyposażone w specjalny system oświetleniowy.

Przebudowa i modernizacja – cały budynek Muzeum został przebudowany. Wymieniono wszystkie instalacje: grzewcze, elektryczne, wodne, kanalizację. Budynek został wyposażony w rekuperację. Została wymieniona stolarka okienna i drzwi. Większość drzwi i zgodnie z przepisami posiada specjalne certyfikaty bezpieczeństwa. Budynek został wyposażony w systemy monitoringu pożarowego, antywłamaniowego, dozoru kluczy i telewizji przemysłowej zgodne z normami MKiDN. Wykonano instalację przewodowego i bezprzewodowego internetu wraz z serwerownią. W ramach termomodernizacji cały budynek, łącznie z fundamentami, został ocieplony styropianem i wełną mineralną. Wymieniono również pokrycie dachu.

W ramach projektu zakupiono nowe gabloty muzealne, monitory, projektor, ekran i krzesła.

Warto również nadmienić, że Firma Meblowa Forte wyposażyła pomieszczenia biurowe Muzeum w nowe meble.