Muzeum realizuje projekt pn. „Konserwacja wybranych obrazów Ignacego Pinkasa na ekspozycję stałą w Muzeum Regionalnym w Jaśle”. Projekt jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w kwocie 37 500 zł.

W ramach realizacji działania poddane konserwacji zostanie siedem prac pochodzącego z Jasła malarza. Część z nich pochodzi z kolekcji Zygmunta Steinmassela, przyjaciela Pinkasa z czasów Legionów i została przekazana przez jego spadkobierców jako darowizna dla muzeum w grudniu 2019 roku. Efektem prac konserwatorskich będzie przywrócenie walorów ekspozycyjnych obiektom, które docelowo będą prezentowane w nowych, przebudowanych przestrzeniach wystawienniczych Muzeum Regionalnego w Jaśle (przebudowa budynku jest aktualnie realizowana w ramach projektu dofinansowanego z UE). Zadanie uwzględnia również digitalizację zakonserwowanych obiektów oraz produkcję krótkiego filmu dokumentalnego o Ignacym Pinkasie, który zostanie zamieszczony na kanale filmowym Youtube Muzeum.

Ignacy Pinkas (1888–1935) to malarz legionista urodzony w Jaśle. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w pracowni Stanisława Dębickiego i Jacka Malczewskiego. W 1914 wstąpił do Legionów, jako rysownik i malarz towarzyszył dywizji gen. Lucjana Żeligowskiego w Wilnie. Kolekcja jego obrazów zatytułowana “Wilno” ofiarowana Józefowi Piłsudskiemu zdobiła gabinet Marszałka w Belwederze. Na ich podstawie wydał też tekę autolitografii. Był członkiem Sekcji Plastyków Związku Legionistów w Krakowie i brał udział w Historycznej Wystawie Legionów Polskich tej Sekcji w 1934 w Muzeum Narodowym w Krakowie. W tym samym roku otrzymał nagrodę na I ogólnopolskim Salonie w Krakowie. Pod koniec życia wydał tekę „Kraków w dziesięciu autolitografiach barwnych”. Zmarł 3 sierpnia 1935 i został pochowany na cmentarzu Rakowickim. Pozostawił po sobie obrazy o tematyce legionowej, widoki miast i krajobrazy (Wilno, Kraków, Warszawa, Praga, Lwów, Gdańsk), portrety oraz sceny rodzajowe z życia rybaków i obrazy dekoracyjne przedstawiające kwiaty. Dorobek artystyczny Pinkasa zgromadziły głównie Muzea Narodowe w Krakowie i Warszawie oraz Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu. W 1996 roku Maria Wolna, pasierbica artysty, przekazała w darze dla Muzeum Regionalnego w Jaśle spuściznę po malarzu. W 2019 roku muzeum wzbogaciło się o kolejny dar, obrazy z kolekcji Zygmunta Steinmassela, przyjaciela Pinkasa z czasów Legionów, które zostały przekazane przez jego spadkobierców. Wszystko to sprawia, że jasielska kolekcja prac Ignacego Pinkasa, wzbogacana systematycznie zakupami, jest największą kolekcją tego malarza wśród polskich muzeów i jednocześnie jest wyróżnikiem dla tej instytucji.

Poniżej prezentujemy prace objęte projektem przed ich konserwacją.

Projekt „Konserwacja wybranych obrazów Ignacego Pinkasa na ekspozycję stałą w Muzeum Regionalnym w Jaśle” jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w kwocie 37 500 zł.

Projekt „Konserwacja wybranych obrazów Ignacego Pinkasa na ekspozycję stałą w Muzeum Regionalnym w Jaśle” jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w kwocie 37 500 zł. Całkowita wartość zadania: 40 000,- zł.