Muzeum Regionalne w Jaśle w ramach zrealizowanego projektu „Konserwacja wybranych prac Ignacego Pinkasa na ekspozycję stałą w Muzeum Regionalnym w Jaśle” poddało gruntownej konserwacji 12 prac malarza.

W ramach prac konserwatorskich wszystkie obiekty poddano oczyszczeniu usuwając większość szpecących zabrudzeń. Usunięto też część wcześniejszych retuszy. Z odwrocia usunięto stare papiery i tamy papierowe służące do montażu obrazów w ramie. Dokonano naprawy podobrazi malarskich. Rozwarstwione tektury sklejono, uzupełniono ubytki. Zniwelowano deformację płótna obrazu Głowa modela i podklejono uszkodzone włókna. Położ

ono werniks retuszerski. Wszystkie ramy zostały oczyszczone, wykonano drobne retusze, ustabilizowano ich konstrukcję. Zostały one również pokryte złotem płatkowym i patynowane.

Projekt był finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Na fotografiach porównać można stan prac przed i po konserwacji

.