Muzeum Regionalne w Jaśle realizuje projekt „Konserwacja wybranych prac Ignacego Pinkasa na ekspozycję stałą w Muzeum Regionalnym w Jaśle”. W ramach projektu gruntownej konserwacji poddanych zostanie 12 prac artysty.

5438 AH autor Ignacy Pinkas, Portret kobiety, 1918, olej tektura, 97x71, fot. MSz
Portret kobiety, 1918 r, olej na tekturze, 97×71 cm

Ignacy Pinkas urodził się w Jaśle 12 grudnia 1888r. Malarstwo fascynowało go od najmłodszych lat. Studiował w charakterze wolnego słuchacza na ASP w Krakowie. Uczęszczał na zajęcia do pracowni prof. Stanisława Dębickiego i Jacka Malczewskiego. W 1914 r. wstąpił do Legionów i przeszedł cały szlak bojowy I Brygady. W 1919 r. Pinkas wraz z dywizją gen. Żeligowskiego jako rysownik udał się do Wilna. Malarz zafascynował się architekturą miasta. Powstał cały liczący ponad 100 obrazów cykl ukazujący Wilno i okoliczne miejscowości. Po powrocie do Krakowa Pinkas przejął pracownię Piotra Nizińskiego. W swej twórczości koncentrował się głównie na architekturze i malarstwie portretowym. Powstały całe cykle obrazów ukazujących miasta i miasteczka. Ignacy Pinkas zmarł na gruźlicę 3 sierpnia 1935 r. Został pochowany na cmentarzu Rakowickim. Córka Ignacego Pinkasa, pani Maria Wolny, przekazała w 1996 r. do Muzeum Regionalnego  w Jaśle obrazy i pamiątki rodzinne po artyście. Dar ten zawierał obrazy, szkicowniki, dokumenty i fotografie związane z życiem i działalnością artysty. Muzeum przez całe lata powiększało kolekcje prac artysty.

2440 AH autor Ignacy Pinkas, Głowa modela, olej płótno, 44x34, fot. MSz

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt „Konserwacja wybranych prac Ignacego Pinkasa na ekspozycję stałą w Muzeum Regionalnym w Jaśle” „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”,