Zbiory Muzeum Regionalnego w Jaśle online

Dobiegła końca realizacja projektu pn. „Zbiory Muzeum Regionalnego w Jaśle online”. Jego realizacja była możliwa dzięki dofinansowaniu zadania ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”.

W związku z trwającym stanem epidemii, a także rozpoczętą przebudową budynku Muzeum Regionalnego w Jaśle, możliwe było przybliżenie działalności instytucji poprzez zachęcenie do wirtualnego odwiedzenia.

Projekt obejmował wykonanie dokumentacji fotograficznej 1 000 wybranych eksponatów oraz ich udostępnienie szerokiej publiczności poprzez dostosowaną do tego celu stronę internetową Muzeum Regionalnego w Jaśle.

W ramach zadania przygotowany został również cykl 6 filmów obrazujących bogatą kolekcję muzealną instytucji. Na filmach tych uwieczniono sylwetki wybranych jasielskich artystów: malarza Wincentego Cygana, rzeźbiarza Władysława Chajca, fotografa Józefa Zajączkowskiego, a także zaprezentowano wybrane kolekcje muzealne, tj. paleontologiczną, sztuki sakralnej, militarną.

Narratorami filmowych opowieści są: dyrektor Mariusz Świątek oraz pracownicy Muzeum: etnograf Adrianna Napiórkowska-Bek, archeolog Joanna Pilszyk oraz historyk Przemysław Misiołek.

Dodatkowo, opracowany został cykl 4 filmowych warsztatów tematycznych ściśle związanych z działaniami wybitnie uzdolnionych twórców ludowych  i rękodzielników z regionu. Dzięki realizacji projektu odbiorcy projektu mogą poznać warsztat rzeźbiarza ludowego Antoniego Bolka z Załęża, doświadczyć pasji tworzenia łemkowskich krywulek, którą podzieliła się Łemkini Anna Dobrowolska z Krzywej. W poznawaniu tradycji ludowych regionu nie mogło zabraknąć wicia wieńców dożynkowych, a swoją trzydziestoletnią wiedzę i doświadczenie w tym temacie przekazali widzom Sylwestra i Adolf Małek  z Szerzyn. Cykl warsztatów filmowych w terenie zakończony został u jaślanki Renaty Górki, która opowiedziała o tradycji wykorzystywania kwiatków z bibuły, począwszy od wielkanocnych palm, poprzez czepce weselne, aż po bożonarodzeniowe pająki.

Wszystkie filmy dostępne są na kanale filmowym Muzeum Regionalnego w Jaśle na platformie YouTube.

Dzięki takim działaniom Muzeum oraz serdeczności samych twórców i miłośników sztuki ludowej, którzy pragną dzielić się swoją pasją, a przede wszystkim dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Narodowego Centrum Kultury, z pewnością uda się ocalić od zapomnienia bogate tradycje regionu jasielskiego.

Korzyści wynikające z realizacji projektu to nie tylko wzbogacenie oferty muzealnej poprzez udostępnienie wybranych elementów ze zbiorów pozostających dotychczas w magazynach, ale przede wszystkim upowszechnianie i edukacja kulturalna odbiorców za pośrednictwem materiałów informacyjno-promocyjnych na stronach internetowych Muzeum Regionalnego w Jaśle. Projekt przyczynił się również do świadomego i twórczego korzystania z nowych mediów w procesie upowszechniania dziedzictwa kulturowego, realizując tym samym jeden z celów Muzeum, jakim jest informowanie o gromadzonych zbiorach i umożliwienie korzystania z nich.

Wybrane eksponaty prezentujące różne kolekcje muzealne, relacje z pracy nad filmami obejrzeć można na stronie internetowej Muzeum Regionalnego w Jaśle: www.muzeumjaslo.pl