Muzeum zrealizowało projekt pn. „Konserwacja wybranych obrazów Ignacego Pinkasa na ekspozycję stałą w Muzeum Regionalnym w Jaśle”. Projekt był dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w kwocie 37 500 zł.

W ramach realizacji działania poddane konserwacji zostało siedem prac pochodzącego z Jasła malarza. Obrazy wymagały pilnych zabiegów konserwatorskich aby zapobiec postępującej degradacji  i nieodwracalnym uszkodzeniom. Prace konserwatorskie polegały na usunięciu warstwy kurzu i brudu,  naprawie poddano istniejące uszkodzenia mechaniczne warstwy malarskiej tj. zadrapania, rysy i wykruszenia oraz te w warstwie podłoża np. załamania narożników, deformacje, odspojenia. Prace odzyskały walory ekspozycyjne i będą mogły być prezentowane w nowych, przebudowanych przestrzeniach wystawienniczych Muzeum Regionalnego w Jaśle. W ramach zadania zrealizowano również prawie półgodzinny filmu dokumentalnego o Ignacym Pinkasie, który znajduje się na kanale filmowym YouTube Muzeum. Przedstawiono w nim ciekawe koleje losu malarza i przybliżono jego twórczość. W filmie wykorzystano wizerunki kilkudziesięciu prac artysty, ale też dokumenty archiwalne i fotografie oraz wypowiedzi pasierbicy malarza i muzealników. Zdjęcia częściowo kręcone były na Zamku na Wawelu, gdzie m.in. znajduje się kilka prac Pinkasa. Fotografie i opisy prac poddanych konserwacji są udostępnione na stronie internetowej muzeum w zakładce Zbiory.

Film obejrzeć można tutaj:

Ignacy Pinkas (1888–1935) to malarz legionista urodzony w Jaśle. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w pracowni Stanisława Dębickiego i Jacka Malczewskiego. W 1914 wstąpił do Legionów, jako rysownik i malarz towarzyszył dywizji gen. Lucjana Żeligowskiego w Wilnie. Kolekcja jego obrazów zatytułowana “Wilno” ofiarowana Józefowi Piłsudskiemu zdobiła gabinet Marszałka w Belwederze. Na ich podstawie wydał też tekę autolitografii. Był członkiem Sekcji Plastyków Związku Legionistów w Krakowie i brał udział w Historycznej Wystawie Legionów Polskich tej Sekcji w 1934 w Muzeum Narodowym w Krakowie. W tym samym roku otrzymał nagrodę na I ogólnopolskim Salonie w Krakowie. Pod koniec życia wydał tekę „Kraków w dziesięciu autolitografiach barwnych”. Zmarł 3 sierpnia 1935 i został pochowany na cmentarzu Rakowickim. Pozostawił po sobie obrazy o tematyce legionowej, widoki miast i krajobrazy (Wilno, Kraków, Warszawa, Praga, Lwów, Gdańsk), portrety oraz sceny rodzajowe z życia rybaków i obrazy dekoracyjne przedstawiające kwiaty. Dorobek artystyczny Pinkasa zgromadziły głównie Muzea Narodowe w Krakowie i Warszawie oraz Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu. W 1996 roku Maria Wolna, pasierbica artysty, przekazała w darze dla Muzeum Regionalnego w Jaśle spuściznę po malarzu. W 2019 roku muzeum wzbogaciło się o kolejny dar, obrazy z kolekcji Zygmunta Steinmassela, przyjaciela Pinkasa z czasów Legionów, które zostały przekazane przez jego spadkobierców. Wszystko to sprawia, że jasielska kolekcja prac Ignacego Pinkasa, wzbogacana systematycznie zakupami, jest największą kolekcją tego malarza wśród polskich muzeów i jednocześnie jest wyróżnikiem dla tej instytucji.

Projekt „Konserwacja wybranych obrazów Ignacego Pinkasa na ekspozycję stałą w Muzeum Regionalnym w Jaśle” jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w kwocie 37 500 zł.