1 grudnia obchodzimy dzień numizmatyka. Data ta związana jest z dniem śmierci w 660 roku patrona złotników, grawerów, rzemieślników pracujących z metalem św. Eligiusza z Noyon.

Św. Eligiusz z Noyon  urodził się około 588 roku w Chaptelat w bogatej rodzinie galloromańskiej. Jako chłopiec uczył się zawodu u słynnego mincerza Abbo w Limoges. W późniejszych latach praktykował u innego znanego złotnika Bobbona w Paryżu, gdzie wykonał dwa srebrno-złote trony dla króla Franków Chlotara II.  Dzięki swojej uczciwości został mianowany przez Chlotara, a później również przez Dagoberta I wielkim skarbnikiem królestwa, kontrolując królewskie kopalnie cennych kruszców i bicie monet.  Po śmierci Dagoberta  w 639 roku został kapłanem, a już w 641 mianowano go biskupem Noyon. Pod koniec swojego życia podjął się chrystianizacji terenów Flandrii, zamieszkanych przez pogańskich Flamandów i Fryzów. Zmarł w wieku 70 lat i został pochowany w Noyon. Do chwili obecnej zachowały się kazanie z czasów nawracania pogan na chrześcijaństwo, homilia na Sąd Ostateczny oraz list z 645 roku napisany do Biskupa Bourges. Wśród numizmatyków cennymi okazami są złote monety frankijskie sygnowane imieniem Eligi.