27 stycznia przypada 76. rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz. W obozie tym było więzionych kilkuset ludzi związanych z Jasłem i regionem jasielskim. Wśród nich była rodzinna Marossányich: Juliusz, jego żona Henryka i córka Wanda.

Juliusz Marossányi był starostą jasielskim i objął tę funkcję w 1930 r. po Antonim Zollu. Pełnił ją do 1937 r. Urodził się w 1886 r. w Nowym Sączu. Po ukończeniu studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim rozpoczął służbę w administracji. W okresie dwudziestolecia międzywojennego był starostą limanowskim, tarnowskim i jasielskim. Później pełnił m.in. funkcję dyrektora uzdrowiska w Szczawnicy. W trakcie II wojnie światowej zaangażował się w ruch oporu, co było przyczyną jego aresztowania i osadzenia wraz z żoną i córką w maju 1942 r. w KL Auschwitz. W obozie kontynuował pracę konspiracyjną. Jego żona Henryka, zginęła 6 III 1943 r., natomiast córka Wanda (absolwentka jasielskiego gimnazjum żeńskiego) została przeniesiona do KL Ravenbrück, a potem Neustadt-Glewe.

Juliusz zmarł w 1957 r., a Wanda w 2011 r., oboje zostali pochowani w grobie rodzinnym na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Prezentowane zdjęcia obozowe Henryki i Wandy pochodzą z zasobów Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, a Juliusza (na trybunie honorowej w środku) z zasobów Archiwum Fotograficzno-Historycznego Muzeum Regionalnego w Jaśle.