W zbiorach numizmatycznych Muzeum Regionalnego w Jaśle znajduje się wczesnośredniowieczna moneta Bolesława II Śmiałego. Jest to srebrny denar przedstawiający na awersie głowę księcia z profilu skierowanym w lewo otoczony obwódką i napisem BOLESLAVS. Na rewersie wybite jest wyobrażenie księcia na koniu, za którym wybity jest znak lub litera.

Według „Katalogu podstawowych typów monet i banknotów Polski oraz ziem historycznie z polską związanych” Tom I, Część 1 Edmunda Kopickiego, denary z księciem na koniu były bite w mennicy Kraków przed 1076 rokiem, czyli przed koronacją Bolesława II Śmiałego na króla.