2 stycznia minęła 80 rocznica śmierci starosty jasielskiego Antoniego Zolla. Urodził się 2 czerwca 1870 r. w Krakowie. Był synem Fryderyka – profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego i rektora tejże uczelni. Po ukończeniu studiów prawniczych rozpoczął pracę jako urzędnik administracji austriackiej. Pełnił m.in. funkcję starosty tłumackiego, dyrektora Kolei Północnej w Wiedniu. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości został starostą sanockim, a potem jasielskim. Po przejściu na emeryturę zamieszkał w Niegłowicach, w domu podarowanym mu przez Aleksandra Dietziusa. Przyjmował tam m.in. Ignacego Mościckiego czy Jana Kiepurę. Zoll przyjaźnił się z Kornelem Makuszyńskim i Józefem Mehofferem. Zmarł 2 I 1941 r. i został pochowany na jasielskim starym cmentarzu.