Juliusz Jankisz – magister chemii, nauczyciel i wychowawca, długoletni zasłużony dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. króla Stanisława Leszczyńskiego. Maturę zdawał w Technikum Chemicznym w Tarnowie, po czym podjął studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 1971 r. rozpoczął pracę w Technikum Chemicznym w Jaśle jako nauczyciel chemii. Uzyskał drugi stopień specjalizacji w tym przedmiocie. Od 1976 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora Zespołu Szkół Chemicznych w Jaśle. W 1982 r. został Dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego im. Króla St. Leszczyńskiego w Jaśle. Jego 17-letnia kadencja jest najdłuższą kadencją dyrektorską w I LO w Jaśle. W tym czasie jasielskie liceum miało bardzo wielu olimpijczyków, a absolwenci byli wysoko notowani na każdej uczelni wyższej. Sam Jankisz był wychowawczą i opiekunem naukowym 19 olimpijczyków szczebla centralnego w dziedzinie chemii. Był radnym Rady Miejskiej Jasła w latach 1994 – 1998 oraz członkiem Zarządu Miasta Jasła. Jedną z jego pasji było kolekcjonowanie i organizowanie wystaw wydawnictw o papieżu Janie Pawle II. Aktywnie działał we własnej parafii – był przewodniczącym Społecznego Komitetu Budowy Kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Jaśle oraz członkiem Rady Parafialnej. W 2012 roku Rada Miejska Jasła przyznała pośmiertnie Juliuszowi Jankiszowi tytuł Honorowego Obywatela Miasta Jasła. Otrzymał go jako wybitna osobowość, zasłużona w dziedzinie nauki i kultury oraz życia społecznego, której działalność przyczyniła się do wzrostu promocji Jasła.