Antoni Koralewski, burmistrz Jasła w latach: 1867-1871; 1875-1879; 1884-1887r.- przyczynił się do rozwoju miasta. Urodzony 30 marca 1820 r. Karierę rozpoczynał jako urzędnik w służbie austriackiej. Początkowo był aktuariuszem urzędu powiatowego w Brzostku. Od 1864 roku  pracował w dystrykcie jasielskim na tym samym stanowisku. Po przybyciu do Jasła starał się zapobiec upadkowi miasta. Powodem upadku i migracji wielu urzędników było zniesienie w 1860 r. obwodu jasielskiego i obwodowej dyrekcji skarbu. Koralewski uważał, iż jedyną realną formą przeciwdziałania jest utworzenie w Jaśle gimnazjum. Władze miejskie nie poparły starań Koralewskiego, gimnazjum powstało dopiero cztery lata później. Było to przełomowe wydarzenia dla Jasła, podobnie jak powołanie z inicjatywy Koralewskiego Sądu Obwodowego. W jego pobliżu założono park miejski, jeden z pierwszych w Polsce.