946 A-H, Zegar kaflowy, II poł. XVIIw., brąz złocony, Augsburg, 10 x 14 x 14 cm, fot. MS