4108 AHSiD – decyzja kuratorium rzeszowskiego o powołaniu Kazimierza Krajewskiego na p.o. dyrektora gimnazjum jasielskiego, 1948 r.