367 AFH Jasło ruiny, skrzyżowanie ulicy 3-go Maja i Czackiego widok na budynek dawnego Banku Austro-Węgierskiego