3657 AHSiD – Protokół zebrania założycielskiego NSSZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Kątach, 1981 r.