277 AFH Portret przedstawiciela społeczności żydowskiej z Nowego Żmigrodu. Fotografia wykonana przed rokiem 1939.