193 AHSiD – Zaproszenie na uroczystość 70. rocznicy utworzenia jasielskiego gimnazjum, 1938 r.